În esenţă, efectul de levier este un factor de multiplicare. El este folosit pentru a obţine profituri mai mari din investiţii mici. Pentru a deschide o poziţie, investitorii furnizează doar o parte din capitalul necesar iar depozitul este apoi înmulţit cu...